ما اینجاییم

http://www.oscargift.co/

آدرس : میدان فاطمی -جنب متروجهاد – کوچه غزالی- پلاک 12 – طبقه 3 واحد 7

 تماس فقط از طریق شماره های : 

88913509 – 88912715 – 88913697 – 88912328 – 88932154 021

شماره واتس اپ و تلگرام : 

55 24 487 0921

Web : www.oscargift.co

Email : oscar.ad.co@gmail.com

https://telegram.me/oscargift

آدرس : تهران میدان فاطمی( جنب مترو فاطمی ) کوچه غزالی پلاک 12 طبقه 3 واحد 7 

تلفن تماس : 88913509-88912715-88913697-88912328

موبایل:4872455-0921

شماره حساب بانک صادرات : 0108570810003

شماره کارت بانک صادرات : 1883-1571-6974-6037

شماره شبا : IR900190000000108570810003

بنام : محمدرضا کوهکن کاشانی

Web : www.oscargift.co– www.oscargift.ir

price list 

Email : oscargifts@gmail.com

https://telegram.me/oscargift

آدرس : تهران میدان فاطمی( جنب مترو فاطمی ) کوچه غزالی پلاک 12 طبقه 3 واحد 7 

تلفن تماس : 88913509-88912715-88913697-88912328

موبایل:4872455-0921

شماره حساب بانک صادرات : 0108570810003

شماره کارت بانک صادرات : 1883-1571-6974-6037

شماره شبا : IR900190000000108570810003

بنام : محمدرضا کوهکن کاشانی

Web : www.oscargift.co– www.oscargift.ir

price list 

Email : oscargifts@gmail.com

https://telegram.me/oscargift

آدرس : تهران میدان فاطمی( جنب مترو فاطمی ) کوچه غزالی پلاک 12 طبقه 3 واحد 7 

تلفن تماس : 88913509-88912715-88913697-88912328

موبایل:4872455-0921

شماره حساب بانک صادرات : 0108570810003

شماره کارت بانک صادرات : 1883-1571-6974-6037

شماره شبا : IR900190000000108570810003

بنام : محمدرضا کوهکن کاشانی

Web : www.oscargift.co– www.oscargift.ir

price list 

Email : oscargifts@gmail.com

https://telegram.me/oscargift