ویژگیها


رنگهدایای چوبی خاص(جعبه پذیرایی)

هدایای چوبی خاص(جعبه پذیرایی) و هدایای تبلیغاتی اسکار

زمانی که در شرکتی و جلسه ای میهمانانی حاضر می شوند، یکی از مهمترین اتفاقاتی که می افتد نگرش ایشان به وسایل داخل اتاق جلسات می باشد. از این رو یکی از مهمترین تبلیغاتی که می توان انجام داد، استفاده از جعبه پذیرایی تبلیغاتی است. جعبه پذیرایی تبلیغاتی با ظاهری زیبا با طرح های چوبی و شیشه ای می تواند مانند یک ویترین شیک از وسایل پذیرایی شما عمل کند. در طول جلسات، در حضور مهمانان شما، این جعبه تبلیغاتی مدام در دید است و بنابراین می توان این کالا را جزء بهترین ابزار تبلیغاتی دسته بندی کرد.

جعبه پذیرایی تبلیغاتی

جعبه تبلیغاتی هدیه خاصی است و اسکار انواع جعبه چوبی را عرضه می کند.ست رومیزی جعبه پذیرایی می تواند ایده جالبی برای هدیه دادن باشد.

ادامه مطلب

تقویم رومیزی os7911-3

قیمت :تماس بگیرید

تقویم رومیزی OS7989

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7944

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7939/5

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7944-1

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7935

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7939

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS8938

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7929

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7914

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7941

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 117

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 118

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 104

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 106

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 700

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 701

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 702

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 704

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 705

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 708

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 711

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 712

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 716

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 718

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی721

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 715

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 134

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 133

قیمت :تماس بگیرید

ساعت رومیزی OS7945

قیمت :تماس بگیرید