زیر گروه ها

جلا کوفی

تابلو کاشی

تابلو کاشی و هدایای تبلیغاتی اسکار

هدایای تبلیغاتی خاص، هدایایی هستند که می توان هر وسیله ای که کاربرد مناسب دارند را در آن جای داد. به عنوان نمونه جا کلیدی و جا مجله ای تبلیغاتی که محل نگهداری مجله می باشد، انواع قاب عکس تبلیغاتی و زیبا، که مدام در دید است و می تواند جزء بهترین تبلیغ همیشه در دید باشد شامل هدایای تبلیغاتی خاص می شوند. هدایای تبلیغاتی خاص می تواند با کاربرد خاص خود، طرح زیبا و جنس مناسب چوبی خود، همیشه در زهن بماند و حتی به یکی از اجزاء دکوراسیون اتاق تبدیل شود و چنانچه در محل مناسبی در دید مشتریان و مهمانان قرار گیرد و وظیفه تبلیغاتی خود را به جا آورد. ادامه مطلب