ویژگیها


رنگجاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

هر روز بسیاری از کارهای ما با کارت هایی مانند عابر بانک انجام می شود. روز به روز به تعداد این کارت ها افزوده می گردد. مانند کارت عابر بانک، کارت اتوبوس و .... نگهداری این کارت ها بسیار مهم است و لازم است طوری نگهداری شوند تا به آنها براثر فشار یا میدان مغناطیسی آسیبی نرسد. به دنبال آن جاکارتی بوجود آمد و پس از آن تبلیغات روی آن ایجاد شد. فضای جاکارتی تبلیغاتی بسیار مناسب است و امکان تبلیغات بسیاری روی آن جاکارتی تبلیغاتی وجود دارد. جاکارتی تبلیغاتی در طرح ها و رنگ های مختلف قابل دسترسی است و گروه هدایای تبلیغاتی اسکار ارائه کننده انواع جاکارتی تبلیغاتی می باشد. جاکارتی تبلیغاتی اسکار بسیار مقاوم بوده و کارت های شما را در برابر فشار و امواج محافظت می نماید. ادامه مطلب

جاکارتی 335

قیمت :32,500 تومان

جاکارتی 337

قیمت :30,500 تومان

جاکارتی 340

قیمت :32,500 تومان

جاکارتی DM0014

قیمت :35,000 تومان

جاکارتی WB0370

قیمت :43,500 تومان

جاکارتی LH0030

قیمت :33,600 تومان

جاکارتی WB0350

قیمت :34,800 تومان

جاکارتی WB003

قیمت :34,800 تومان

جاکارتی WB0032

قیمت :34,800 تومان

جاکارتی AM16/275

قیمت :45,000 تومان

جاکارتی CH40

قیمت :8,760 تومان

جاکارتی AM 17/50

قیمت :45,000 تومان

جاکارتی AM 26/47

قیمت :تماس بگیرید

جاکارتی 150

قیمت :تماس بگیرید

جاکارتی 152

قیمت :تماس بگیرید

جاکارتی 153

قیمت :تماس بگیرید

جاکارتی 111

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 147

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 860

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 336

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 339

قیمت :به زودی

جاکارتی G4

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G5

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G6

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G7

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G3

قیمت :موجود نیست

جاکارتی 181

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G8

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G19

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G16

قیمت :موجود نیست

جاکلیدی G13

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G14

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G15

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G11

قیمت :موجود نیست

جاکلیدی G12

قیمت :موجود نیست

جاکارتی G10

قیمت :موجود نیست