ویژگیها


رنگپدموس تبلیغاتی

پدموس تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

کاربران به صورت روزانه، ساعات زیادی از زمان خود را با رایانه سپری می کنند و در زمان استفاده از رایانه، از پد ماوس استفاده می کنند. پد ماوس با کیفیت مناسب می تواند برای مدت زمان زیادی جلوی درد دست و ساعد را بگیرد. یکی از ابزار تبلیغاتی مناسب استفاده تبلیغاتی از پد ماوس می باشد. پد ماوس تبلیغاتی دقیقا جلوی چشم کاربران است و جزء ابزاریست که دوام زیادی دارد و برای مدن زمان زیادی از این پد ماوس تبلیغاتی استفاده می شود. پد ماوس تبلیغاتی دارای طرح ها و رنگ های متفاوت است و می توان آن را در طرح ها و رنگ های گوناگون سفارش داد. ادامه مطلب

پدموس گرد

قیمت :تماس بگیرید

پدموس دوطرفه

قیمت :تماس بگیرید

پدموس یکطرفه

قیمت :تماس بگیرید

پدموس بدون کپسول

قیمت :تماس بگیرید