ویژگیها


رنگدفترچه یادداشت های تبلیغاتی

دفترچه یادداشت های تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

دفترچه یادداشت کاربرد زیادی بین تمام افراد دارد. نوشتن متن های کوتاه، یادآوری کارهای ریز و درشت، اطلاع رسانی به یک دوست و هزاران کاربرد دیگر در دفترچه یادداشت نهفته است. این ابزار تبلیغاتی بخاطر امکان چاپ روی کاغذ که ممکن است به دست هر شخصی برسد بسیار محبوب است. امکان رنگ بندی زیبا و دلنشین روی جلد و کاغذ های دفترچه یادداشت تبلیغاتی موجود است. دفترچه یادداشت تبلیغاتی می تواند کوچک باشد تا در جیب جا شود و همیشه همراه شما باشد. همچنین می تواند به اندازه یک سالنامه باشد و از محتوای شما نگهداری نماید. این دفترچه می تواند در قطع رومیزی هم باشد و مدام در دسترس شما باشد. ادامه مطلب

دفترچه NP140

قیمت :18,500 تومان

تخته شاسی 110

قیمت :34,000 تومان

دفترچه OS22B

قیمت :58,400 تومان

دفترچه OS51C

قیمت :62,000 تومان

دفترچه OS21B

قیمت :56,500 تومان

دفترچه OS21D

قیمت :50,000 تومان

دفترچه OS12D

قیمت :69,800 تومان

دفترچه OS13D

قیمت :45,200 تومان

دفترچه OS14D

قیمت :45,200 تومان

دفترچه OS32D

قیمت :9,500 تومان

دفترچه OS23D

قیمت :28,400 تومان

دفترچه OS31D

قیمت :25,000 تومان

دفترچه OS21E

قیمت :9,800 تومان

دفترچه OS12A

قیمت :91,900 تومان

دفترچه OS11A

قیمت :91,300 تومان

دفترچه OS14

قیمت :120,500 تومان

دفترچه OS41

قیمت :90,400 تومان

دفترچه OS11B

قیمت :69,400 تومان

دفترچه OS12B

قیمت :73,200 تومان

دفترچه NB22

قیمت :تماس بگیرید

دفترچه NB23

قیمت :33,000 تومان

دفترچه OS22D

قیمت :50,000 تومان

دفترچه OS11D

قیمت :69,800 تومان

یادداشت رومیزی NB27

قیمت :33,000 تومان

جایادداشتی H23

قیمت :79,200 تومان

جایادداشتی H28

قیمت :39,600 تومان

جایادداشتی H21

قیمت :43,200 تومان

یادداشت یکتا

قیمت :40,000 تومان

ست هدیه همراه

قیمت :75,000 تومان

جایادداشتی H22

قیمت :64,800 تومان

یادداشت برنا

قیمت :39,000 تومان

جایادداشتی H24

قیمت :83,400 تومان

فولدر NP143

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP 4

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP 9

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP 10/14a

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP 16

قیمت :تماس بگیرید

لوح تقدیر چرمی

قیمت :تماس بگیرید

لوح تقدیر گالینگور

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP144

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP145

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP146

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP147

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP148

قیمت :تماس بگیرید

فولدر NP149

قیمت :تماس بگیرید

یادداشت رومیزی N105

قیمت :موجود نیست

یادداشت رومیزی N101

قیمت :تماس بگیرید

یادداشت رومیزی N102

قیمت :موجود نیست

یادداشت رومیزی N100

قیمت :تماس بگیرید

دفترچه NP141

قیمت :موجود نیست

یادداشت رومیزی N103

قیمت :موجود نیست

یادداشت رومیزی N104

قیمت :موجود نیست

یادداشت رومیزی NB28

قیمت :موجود نیست

دفترچه OS 147

قیمت :موجود نیست

دفترچه NB154

قیمت :موجود نیست

دفترچه OS13

قیمت :موجود نیست