ویژگیها


رنگهدایای چوبی خاص(جعبه پذیرایی)

هدایای چوبی خاص(جعبه پذیرایی) و هدایای تبلیغاتی اسکار

زمانی که در شرکتی و جلسه ای میهمانانی حاضر می شوند، یکی از مهمترین اتفاقاتی که می افتد نگرش ایشان به وسایل داخل اتاق جلسات می باشد. از این رو یکی از مهمترین تبلیغاتی که می توان انجام داد، استفاده از جعبه پذیرایی تبلیغاتی است. جعبه پذیرایی تبلیغاتی با ظاهری زیبا با طرح های چوبی و شیشه ای می تواند مانند یک ویترین شیک از وسایل پذیرایی شما عمل کند. در طول جلسات، در حضور مهمانان شما، این جعبه تبلیغاتی مدام در دید است و بنابراین می توان این کالا را جزء بهترین ابزار تبلیغاتی دسته بندی کرد.

جعبه پذیرایی تبلیغاتی

جعبه تبلیغاتی هدیه خاصی است و اسکار انواع جعبه چوبی را عرضه می کند.ست رومیزی جعبه پذیرایی می تواند ایده جالبی برای هدیه دادن باشد.

ادامه مطلب

تقویم رومیزی os7911-3

قیمت :225,000 تومان

تقویم رومیزی OS7989

قیمت :145,000 تومان

ساعت رومیزی OS7945

قیمت :75,600 تومان

ست رومیزی OS7944

قیمت :74,800 تومان

ست رومیزی OS7939-5

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7944-1

قیمت :74,800 تومان

ست رومیزی OS7935

قیمت :59,500 تومان

ست رومیزی OS7939

قیمت :67,000 تومان

ست رومیزی OS8938

قیمت :64,600 تومان

ست رومیزی OS7929

قیمت :38,200 تومان

ست رومیزی OS7914

قیمت :24,500 تومان

ست رومیزی OS7941

قیمت :69,700 تومان

جعبه پذیرایی 117

قیمت :119,000 تومان

جعبه پذیرایی 118

قیمت :119,000 تومان

جعبه پذیرایی 104

قیمت :109,000 تومان

جعبه پذیرایی 106

قیمت :119,000 تومان

جعبه پذیرایی 700

قیمت :93,000 تومان

جعبه پذیرایی 701

قیمت :115,000 تومان

جعبه پذیرایی 702

قیمت :380,000 تومان

جعبه پذیرایی 704

قیمت :100,000 تومان

جعبه پذیرایی 705

قیمت :160,000 تومان

جعبه پذیرایی 708

قیمت :115,000 تومان

جعبه پذیرایی 711

قیمت :249,000 تومان

جعبه پذیرایی 712

قیمت :259,000 تومان

جعبه پذیرایی 716

قیمت :269,000 تومان

جعبه پذیرایی 718

قیمت :175,000 تومان

جعبه پذیرایی721

قیمت :139,000 تومان

جعبه پذیرایی 715

قیمت :249,000 تومان