ویژگیها


رنگجعبه پذیرایی تبلیغاتی

جعبه پذیرایی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

زمانی که در شرکتی و جلسه ای میهمانانی حاضر می شوند، یکی از مهمترین اتفاقاتی که می افتد نگرش ایشان به وسایل داخل اتاق جلسات می باشد. از این رو یکی از مهمترین تبلیغاتی که می توان انجام داد، استفاده از جعبه پذیرایی تبلیغاتی است. جعبه پذیرایی تبلیغاتی با ظاهری زیبا با طرح های چوبی و شیشه ای می تواند مانند یک ویترین شیک از وسایل پذیرایی شما عمل کند. در طول جلسات، در حضور مهمانان شما، این جعبه تبلیغاتی مدام در دید است و بنابراین می توان این کالا را جزء بهترین ابزار تبلیغاتی دسته بندی کرد.

جعبه پذیرایی تبلیغاتی

جعبه تبلیغاتی هدیه خاصی است و اسکار انواع جعبه چوبی را عرضه می کند.ست رومیزی جعبه پذیرایی می تواند ایده جالبی برای هدیه دادن باشد.

5%

جعبه پذیرایی 700

قیمت :64,125 تومان

5%

جعبه پذیرایی 701

قیمت :78,850 تومان

5%

جعبه پذیرایی 702

قیمت :255,550 تومان

5%

جعبه پذیرایی 704

قیمت :75,050 تومان

5%

جعبه پذیرایی 705

قیمت :113,050 تومان

5%

جعبه پذیرایی 708

قیمت :81,700 تومان

5%

جعبه پذیرایی 711

قیمت :151,050 تومان

5%

جعبه پذیرایی 712

قیمت :145,350 تومان

5%

جعبه پذیرایی 718

قیمت :94,050 تومان

5%

جعبه پذیرایی721

قیمت :90,250 تومان

5%

جعبه پذیرایی 715

قیمت :151,050 تومان

5%

جعبه پذیرایی 716

قیمت :170,050 تومان

جعبه پذیرایی706-سفارشی

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی کد703-سفارشی

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی کد707-سفارشی

قیمت :تماس بگیرید