ویژگیها


رنگجعبه پذیرایی تبلیغاتی

جعبه پذیرایی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

زمانی که در شرکتی و جلسه ای میهمانانی حاضر می شوند، یکی از مهمترین اتفاقاتی که می افتد نگرش ایشان به وسایل داخل اتاق جلسات می باشد. از این رو یکی از مهمترین تبلیغاتی که می توان انجام داد، استفاده از جعبه پذیرایی تبلیغاتی است. جعبه پذیرایی تبلیغاتی با ظاهری زیبا با طرح های چوبی و شیشه ای می تواند مانند یک ویترین شیک از وسایل پذیرایی شما عمل کند. در طول جلسات، در حضور مهمانان شما، این جعبه تبلیغاتی مدام در دید است و بنابراین می توان این کالا را جزء بهترین ابزار تبلیغاتی دسته بندی کرد.

جعبه پذیرایی تبلیغاتی

جعبه تبلیغاتی هدیه خاصی است و اسکار انواع جعبه چوبی را عرضه می کند.ست رومیزی جعبه پذیرایی می تواند ایده جالبی برای هدیه دادن باشد.

جعبه پذیرایی 700

قیمت :63,000 تومان

جعبه پذیرایی 701

قیمت :79,000 تومان

جعبه پذیرایی 702

قیمت :239,000 تومان

جعبه پذیرایی 704

قیمت :74,000 تومان

جعبه پذیرایی 705

قیمت :109,000 تومان

جعبه پذیرایی 708

قیمت :79,000 تومان

جعبه پذیرایی 711

قیمت :149,000 تومان

جعبه پذیرایی 712

قیمت :139,000 تومان

جعبه پذیرایی 718

قیمت :95,000 تومان

جعبه پذیرایی721

قیمت :88,000 تومان

جعبه پذیرایی 715-سفارشی

قیمت :145,000 تومان

جعبه پذیرایی706-سفارشی

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی 716

قیمت :165,000 تومان

جعبه پذیرایی کد707-سفارشی

قیمت :تماس بگیرید

جعبه پذیرایی کد703-سفارشی

قیمت :تماس بگیرید