ویژگیها


رنگظروف میناکاری

ظروف میناکاری و هدایای تبلیغاتی اسکار

شکلات خوری

قیمت :460,000 تومان

بشقاب مینا

قیمت :102,000 تومان

گلدان مینا

قیمت :138,000 تومان

میوه خوری

قیمت :206,000 تومان

کاسه پایه دار

قیمت :267,000 تومان

شیرینی خوری

قیمت :230,000 تومان

کاسه و بشقاب

قیمت :تماس بگیرید