ویژگیها


رنگهدایای تبلیغاتی خاص

هدایای تبلیغاتی خاص و هدایای تبلیغاتی اسکار

هدایای تبلیغاتی خاص، هدایایی هستند که می توان هر وسیله ای که کاربرد مناسب دارند را در آن جای داد. به عنوان نمونه جا کلیدی و جا مجله ای تبلیغاتی که محل نگهداری مجله می باشد، انواع قاب عکس تبلیغاتی و زیبا، که مدام در دید است و می تواند جزء بهترین تبلیغ همیشه در دید باشد شامل هدایای تبلیغاتی خاص می شوند. هدایای تبلیغاتی خاص می تواند با کاربرد خاص خود، طرح زیبا و جنس مناسب چوبی خود، همیشه در زهن بماند و حتی به یکی از اجزاء دکوراسیون اتاق تبدیل شود و چنانچه در محل مناسبی در دید مشتریان و مهمانان قرار گیرد و وظیفه تبلیغاتی خود را به جا آورد.

قاب عکس گردون 121

قیمت :تماس بگیرید

قاب عکس 122

قیمت :تماس بگیرید

جاکلیدی و جا مجله ای 200

قیمت :تماس بگیرید

جاکلیدی و جا مجله ای 201

قیمت :تماس بگیرید

جا مجله ای 202

قیمت :تماس بگیرید

جا مجله ای 203

قیمت :تماس بگیرید

جامجله ای 204

قیمت :تماس بگیرید

جامجله ای 205

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی 6300

قیمت :290,000 تومان

ست رومیزی 3300

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی 4700

قیمت :260,000 تومان

ست رومیزی چوبی WS40

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی چوبی WS50

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی چوبی WS60

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی چوبی WS70

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی MK27

قیمت :48,000 تومان

ست رومیزی MK47

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی MK155

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی MK144

قیمت :49,000 تومان

ست رومیزی MK148

قیمت :48,000 تومان

ست رومیزی MK149

قیمت :29,500 تومان