ویژگیها


رنگهدایای تبلیغاتی خاص

هدایای تبلیغاتی خاص و هدایای تبلیغاتی اسکار

هدایای تبلیغاتی خاص، هدایایی هستند که می توان هر وسیله ای که کاربرد مناسب دارند را در آن جای داد. به عنوان نمونه جا کلیدی و جا مجله ای تبلیغاتی که محل نگهداری مجله می باشد، انواع قاب عکس تبلیغاتی و زیبا، که مدام در دید است و می تواند جزء بهترین تبلیغ همیشه در دید باشد شامل هدایای تبلیغاتی خاص می شوند. هدایای تبلیغاتی خاص می تواند با کاربرد خاص خود، طرح زیبا و جنس مناسب چوبی خود، همیشه در زهن بماند و حتی به یکی از اجزاء دکوراسیون اتاق تبدیل شود و چنانچه در محل مناسبی در دید مشتریان و مهمانان قرار گیرد و وظیفه تبلیغاتی خود را به جا آورد. ادامه مطلب

تقویم رومیزی os7911-3

قیمت :190,000 تومان

تقویم رومیزی OS7989

قیمت :145,000 تومان

ساعت رومیزی OS7945

قیمت :75,600 تومان

ست رومیزی OS7939-5

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی OS7944-1

قیمت :74,800 تومان

ست رومیزی OS7935

قیمت :59,500 تومان

ست رومیزی OS7939

قیمت :67,000 تومان

ست رومیزی OS8938

قیمت :64,600 تومان

ست رومیزی OS7929

قیمت :38,200 تومان

ست رومیزی OS7914

قیمت :24,500 تومان

ست رومیزی OS7941

قیمت :69,700 تومان

قاب عکس گردون 121

قیمت :تماس بگیرید

قاب عکس 122

قیمت :تماس بگیرید

جاکلیدی و جا مجله ای 200

قیمت :تماس بگیرید

جاکلیدی و جا مجله ای 201

قیمت :تماس بگیرید

جا مجله ای 202

قیمت :تماس بگیرید

جا مجله ای 203

قیمت :تماس بگیرید

جامجله ای 204

قیمت :تماس بگیرید

جامجله ای 205

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی چوبی WS60

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی چوبی WS70

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی چوبی WS40

قیمت :تماس بگیرید

ست رومیزی MK149

قیمت :29,500 تومان

ست رومیزی MK27

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی MK47

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی MK155

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی MK144

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی MK148

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی 6300

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی 3300

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی 4700

قیمت :موجود نیست

ست رومیزی چوبی WS50

قیمت :تماس بگیرید