ویژگیها


رنگساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

یکی از محصولات تبلیغاتی که از دیرباز مورد استفاده بوده و همچنان کاربرد دارد ساک دستی تبلیغاتی می باشد. ساک دستی تبلیغاتی فضای مناسبی برای انواع تبلیغات را دارد و با توجه به جنس مناسب آن، از عمر مناسبی برخوردار است. ساک دستی تبلیغاتی از چند نوع تشکیل شده است که شامل ساک دستی تبلیغاتی پرسی و ساک دستی تبلیغاتی برزنتی می باشد. ساک دستی تبلیغاتی در انواع مختلف ارائه می شود که در محصولات پایین قابل مشاهده هست. این محصول در طرح ها و رنگ های مختلف قابل سفارش می باشند.

ساک دستی پرسی 207p1

قیمت :290 تومان

ساک دستی پرسی 207p2

قیمت :470 تومان

ساک دستی پرسی 207p3

قیمت :490 تومان

ساک دستی پرسی 207p4

قیمت :400 تومان

ساک دستی پرسی 207p5

قیمت :550 تومان

ساک دستی پرسی 207M1

قیمت :430 تومان

ساک دستی پرسی 207M1-3

قیمت :470 تومان

ساک دستی پرسی 207M2

قیمت :500 تومان

ساک دستی پرسی 207G1

قیمت :250 تومان

ساک دستی پرسی 207i1

قیمت :350 تومان

ساک دستی پرسی 207i2

قیمت :420 تومان

ساک دستی sb62

قیمت :1,300 تومان

ساک دستی سوزنی 201A

قیمت :800 تومان

ساک دستی سوزنی 201B

قیمت :900 تومان

ساک دستی سوزنی 201C

قیمت :1,000 تومان

ساک دستی سوزنی 201E

قیمت :1,150 تومان

ساک دستی سوزنی 201L

قیمت :900 تومان

ساک دستی سوزنی 201R

قیمت :900 تومان

ساک دستی سوزنی 201Q

قیمت :1,400 تومان

ساک دستی سوزنی 201V

قیمت :1,100 تومان

ساک دستی سوزنی 201T

قیمت :3,250 تومان

ساک دستی برزنتی 201W

قیمت :2,800 تومان

ساک دستی برزنتی 201P

قیمت :4,200 تومان