ویژگیها


رنگساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

یکی از محصولات تبلیغاتی که از دیرباز مورد استفاده بوده و همچنان کاربرد دارد ساک دستی تبلیغاتی می باشد. ساک دستی تبلیغاتی فضای مناسبی برای انواع تبلیغات را دارد و با توجه به جنس مناسب آن، از عمر مناسبی برخوردار است. ساک دستی تبلیغاتی از چند نوع تشکیل شده است که شامل ساک دستی تبلیغاتی پرسی و ساک دستی تبلیغاتی برزنتی می باشد. ساک دستی تبلیغاتی در انواع مختلف ارائه می شود که در محصولات پایین قابل مشاهده هست. این محصول در طرح ها و رنگ های مختلف قابل سفارش می باشند.

ساک دستی sb62

قیمت :1,300 تومان

ساک دستی برزنتی

قیمت :24,000 تومان

ساک دستی سوزنی

قیمت :2,600 تومان

ساک دستی مقوایی

قیمت :تماس بگیرید

ساک دستی متقال

قیمت :2,500 تومان

ساک دستی پرسی 207p1

قیمت :310 تومان

ساک دستی پرسی 207p2

قیمت :490 تومان

ساک دستی پرسی 207p3

قیمت :570 تومان

ساک دستی پرسی 207p4

قیمت :430 تومان

ساک دستی پرسی 207p5

قیمت :670 تومان

ساک دستی پرسی 207M1

قیمت :440 تومان

ساک دستی پرسی 207M1-3

قیمت :480 تومان

ساک دستی پرسی 207M2

قیمت :510 تومان

ساک دستی پرسی 207G1

قیمت :265 تومان

ساک دستی پرسی 207i1

قیمت :380 تومان

ساک دستی پرسی 207i2

قیمت :450 تومان

ساک دستی سوزنی 201A

قیمت :1,000 تومان

ساک دستی سوزنی 201B

قیمت :1,150 تومان

ساک دستی سوزنی 201C

قیمت :1,200 تومان

ساک دستی سوزنی 201E

قیمت :1,250 تومان

ساک دستی سوزنی 201L

قیمت :1,050 تومان

ساک دستی سوزنی 201R

قیمت :1,100 تومان

ساک دستی سوزنی 201Q

قیمت :1,600 تومان

ساک دستی سوزنی 201V

قیمت :1,250 تومان

ساک دستی سوزنی 201T

قیمت :3,200 تومان

ساک دستی برزنتی 201P

قیمت :4,900 تومان