ویژگیها


رنگجاکارتی تبلیغاتی

جاکارتی تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

هر روز بسیاری از کارهای ما با کارت هایی مانند عابر بانک انجام می شود. روز به روز به تعداد این کارت ها افزوده می گردد. مانند کارت عابر بانک، کارت اتوبوس و .... نگهداری این کارت ها بسیار مهم است و لازم است طوری نگهداری شوند تا به آنها براثر فشار یا میدان مغناطیسی آسیبی نرسد. به دنبال آن جاکارتی بوجود آمد و پس از آن تبلیغات روی آن ایجاد شد. فضای جاکارتی تبلیغاتی بسیار مناسب است و امکان تبلیغات بسیاری روی آن جاکارتی تبلیغاتی وجود دارد. جاکارتی تبلیغاتی در طرح ها و رنگ های مختلف قابل دسترسی است و گروه هدایای تبلیغاتی اسکار ارائه کننده انواع جاکارتی تبلیغاتی می باشد. جاکارتی تبلیغاتی اسکار بسیار مقاوم بوده و کارت های شما را در برابر فشار و امواج محافظت می نماید.

جاکارتی T908

قیمت :9,500 تومان

جاکارتی 181

قیمت :10,200 تومان

جاکارتی 2-147

قیمت :11,100 تومان

جاکارتی 147

قیمت :10,500 تومان

جاکارتی 860

قیمت :5,200 تومان

جاکارتی 149

قیمت :تماس بگیرید

5%

جاکارتی 336

قیمت :7,505 تومان

5%

جاکارتی 337

قیمت :15,675 تومان

5%

جاکارتی 340

قیمت :16,625 تومان

5%

جاکارتی 339

قیمت :9,215 تومان