ویژگیها


رنگدفترچه یادداشت های تبلیغاتی

دفترچه یادداشت های تبلیغاتی و هدایای تبلیغاتی اسکار

دفترچه یادداشت کاربرد زیادی بین تمام افراد دارد. نوشتن متن های کوتاه، یادآوری کارهای ریز و درشت، اطلاع رسانی به یک دوست و هزاران کاربرد دیگر در دفترچه یادداشت نهفته است. این ابزار تبلیغاتی بخاطر امکان چاپ روی کاغذ که ممکن است به دست هر شخصی برسد بسیار محبوب است. امکان رنگ بندی زیبا و دلنشین روی جلد و کاغذ های دفترچه یادداشت تبلیغاتی موجود است. دفترچه یادداشت تبلیغاتی می تواند کوچک باشد تا در جیب جا شود و همیشه همراه شما باشد. همچنین می تواند به اندازه یک سالنامه باشد و از محتوای شما نگهداری نماید. این دفترچه می تواند در قطع رومیزی هم باشد و مدام در دسترس شما باشد.

دفترچه NP140

قیمت :5,500 تومان

دفترچه NP141

قیمت :7,500 تومان

دفترچه NP 147

قیمت :8,500 تومان

جای کاغذ یادداشت N103

قیمت :7,000 تومان

جای کاغذ یادداشت N102

قیمت :9,000 تومان

دفترچه P001

قیمت :6,000 تومان

دفترچه P002

قیمت :9,000 تومان

فولدر NP143

قیمت :14,000 تومان

دفترچه N100

قیمت :14,000 تومان

دفترچه NB151

قیمت :7,000 تومان

دفترچه NB153

قیمت :13,500 تومان

دفترچه NB154

قیمت :6,000 تومان

تقویم رومیزی CA101

قیمت :13,800 تومان

تقویم رومیزی CA100

قیمت :15,500 تومان

دفترچه NB152

قیمت :12,000 تومان

دفترچه NB150

قیمت :5,500 تومان

دفترچه L100

قیمت :15,000 تومان

دفترچه NB27

قیمت :8,800 تومان

دفترچه NB28

قیمت :9,800 تومان

پایه موبایل 330

قیمت :7,000 تومان

جایادداشتی H22

قیمت :10,000 تومان

یادداشت برنا

قیمت :5,000 تومان

دفتر یادداشت

قیمت :5,000 تومان